5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 12/03/2018 tarih ve 490.05.01.2018.-108961 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi(medyumaytekin.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır.

After technical analysis and legal consideration based on the law nr. 5651, administration measure has been taken for this website (medyumaytekin.com) according to decision nr. 490.05.01.2018.-108961 dated 12/03/2018 of the Information and Communication Technologies Authority.


http://www.btk.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr